Kolm levinuimat viga brändisaadikute programmide käivitamisel

Kas teadsid, et oma persoonibrändiga teadlikult tegelevad töötajad on produktiivsemad, pühendunumad ja õnnelikumad ja aitavad ka kokku hoida firma müügi- ja turunduskulusid, suurendada nähtavust, usaldusväärsust ja kasumlikkust?

Mitmed uuringud näitavad, kui olulisi muudatusi võib kaasa tuua töötajate julgustamine oma tööandja kohta käivate postituste jagamiseks oma isiklikes sotsiaalmeediakanalites. Kas oled kunagi mõelnud, kui suur mõju võiks olla Sinu töötajate poolt jagatud autentsetel lugudel, milles nad entusiastlikult ja särasilmselt jagavad? Näiteks selle kohta, miks nad just Sinu ettevõttes töötavad või miks nad Sinu toodetesse/teenustesse päriselt usuvad ja neid kõikidele oma tuttavatele soovitada soovivad. Võid vaid ette kujutada, kui suur oleks selle mõju, kui KÕIK Sinu töötajad teeks seda regulaarselt ja täiesti vabatahtlikult. Arvestades statistikat, et töötajate poolt jagatud sõnumid saavad sotsiaalmeedias 561% rohkem nähtavus, kui firma ametlikes kanalites jagatu, jõuaksid ka Sinu müügi- ja turundussõnumid senisest sadu kordi kaugemale. Selline orgaaniline levik aitaks ka märkimisväärse osa turunduskuludest kokku hoida.

Loomulikult kasutaksid paljud ettevõtted seda võimalust, kui see nii lihtne oleks. Tihti on mure aga selles, et töötajad ei soovi ettevõte sisu enda kanalites edasi jagada. Isegi siis, kui nad on oma tööandjaga väga rahul. Teisalt postitab vastavalt uuringutele vähemalt 50 protsenti töötajatest oma töökoha kohta infot, kujundades sellega 24/7 firma kuvandit. Küsimus on selles, kui teadlikult nad seda teevad? Ja mis kasu on sellest tegevusest töötajale endale ja Sinu ettevõttele?

Maailma edukamaid ettevõtted (nt Dell, IBM, General Electric, Goldman Sachs jne) on juba ammu aru saanud, et  tugeva persoonibrändiga töötajad on oma tööandja parimaks kommunikatsiooni- ja müügikanaliks. Seetõttu on kõik eelmainitud ettevõtted hakkanud aktiivselt ja süsteemselt  toetama oma töötajate persoonibrändi kujundamist ja siduma seda oma toote või teenuse brändiga. Brändisaadikute programme on maailmas edukalt rakendatud üle 10 aasta ning ka Eestis on juba väga edukad ja inspireerivad näited. Näiteks SEB Eesti talentide värbaja Kaisa Pelt’i sõnul tasub organisatsioonidel oma töötajate (persooni)bränditeadlikkuse tõstmisesse panustada, sest see loob väärtust ettevõttele ja on ka ka suurepäraseks arenemisvõimaluseks töötajatele.

Tugev ettevõtte ja tööandja bränd on oluliseks vundamendiks strateegia ja sõnumite väljatöötamiseks. Selleks, et see sõnum ka kuhugi jõuaks, on vaja motiveeritud töötajaid, kes seda teadlikult jagaks. Inimesed ostavad inimeste, mitte ettevõtete käest, uue (äri)võimalused tekivad inimeste vahel ja uusi talente saab kõige edukamalt värvata ägedate kolleegide ja ülemuste, mitte oskuslikult sõnastatud töökuulutuse pärast.  Iga töötaja on sinu ettevõtte visiitkaardiks ja absoluutselt kõik ettevõttes töötavad inimesed mängivad väga olulist rolli ettevõtte brändi kujundamisel. Nad teevad seda iga päev ja seitse päeva nädalas. Tööandjate jaoks on selline olukord nii võimalus kui ka väljakutse. Oluline on aru saada, kuidas reaalsust, mida ei saa enam muuta, panna enda kasuks tööle.

Üks parimaid viise, kuidas seda enda kasuks tööle panna, on oma ettevõtte brändisaadikute programmi käivitamine. Brändisaadikute programmi puhul on oluline töötajate persoonibrändingu, tööandja brändingu ja ettevõtte korporatiivbrändi integreerimine. See tähendab seda, et üksikute juhuslike postituste asemel hakatakse neid teadlikult oma persoonibrändi ja teiste müügi- ja turundussõnumitega siduma. Edukas brändisaadikute programm eeldab strateegiat, inimeste koolitamist ja nende järjepidevat julgustamist ja toetamist.

Brändisaadikute programmiga saab kahtlemata saavutada suurepäraseid tulemusi, kuid vaid juhul, kui seda käsitletakse strateegilise ja pikaajalise arenguprogrammina ning töötajad ja juhid saavad aru selle väärtusest ja kasust enda jaoks ja on põhjalikult koolitatud.

Millised on aga levinumad vead, mille tõttu brändisaadikute programm võib ebaõnnestuda? 

1. Alahinnatakse vajadust töötajaid järjepidevalt koolitada

Brändisaadikute programm ei ole sprint, vaid maraton. Selle käivitamine eeldab läbimõeldud ja strateegilist lähenemist. Programmi käivitamisel on oluline silmas pidada kõikide osapoolte vajadusi ning programm peab olema üles ehitatud selliselt, et omandatud teadmised saaksid ka praktikasse rakendatud.

Brändisaadikute programmide edu võtmeks on teadlikud töötajad, kes jagavad rõõmuga oma teadmisi ja on kirglikud oma töö suhtes ka väljaspool oma organisatsiooni ja tööaega. Persoonibränding eeldab pidevat pildisolekut, sõna võtmist ning oma mugavustsoonist välja astumist. Ka kogenud professionaalile võib postituse tegemine sotsiaalmeedias, esmakordselt ajakirjanikule oma arvamuse jagamine või avalik esinemine olla esialgu hirmutav. Julgustamine, toetamine ning tunnustamine on siinkohal hädavajalik. Mida suurem hulk töötajaid saab juba esimeses etapis kaasatud, seda kiiremini tulevad järgi ka tagasihoidlikumad ja konservatiivsemad töötajad kaasa.

2. Eeldatakse, et brändisaadikud hakkavad kohe alguses iseseisvalt sisu looma 

Kvaliteetne sisuloome nõuab aega ning oskusi. Väga vähesed töötajad tunnevad ennast (vähemalt alguses) nii kindlalt, et hakata ise artikleid kirjutama. Tihti jäävadki asjad selle taha, et lepitakse kokku, et hakkame erinevatel teemadel artikleid ja blogipostitusi tegema, kuid seda ei juhtu kunagi. Põhjus on enamasti väga lihtne – inimesed lihtsalt ei tea, kust alustada. Kõigi edukamad on brändisaadikute programmid siis, kui sisuloomega on abiks kas enda turundusosakond või väline partner ning brändisaadikuid julgustatakse esialgu jagama/kommenteerima juba ettevõtte poolt jagatud postitusi. Võti peitub aga selles, et igaüks peaks jagama just neid päriselt kõnetavat sisu ja andma lisaväärtust kas omapoolse kokkuvõte või põhjendusega. Alles siis, kui brändisaadikud on esimeses etapis saanud julgustust juurde, saavad neist julgemad ja aktiivsemad hakata panustama aktiivselt ka ettevõtte sisuloomesse.

3.Seatakse liiga jäigad raamid ja hoitakse liigselt fookust korporatiivbrändingul

Veel üks levinumaid viise, miks brändisaadikute programmid ebaõnnestuvad, on liigse fookuse hoidmine ettevõtte eesmärkidel. Sellisel juhul unustatakse (või ei arvestata), et brändisaadikute programmi keskmes on alati inimesed. Brändisaadikute programmi eesmärk on eelkõige aidata töötajatel leida nende persoonibrändi DNA ehk toetada nende enda arengut ja leida oma tugevused, huvid, väärtused ning kirg. Alles seejärel saab oskuslikult kombineerida töötajate huvid ettevõtte jaoks oluliste teemadega.

Kindlasti ei tasu eeldada,et brändisaadikud hakkavad kõiki ettevõtte postitusi jagama. Siinkohal tuleb meeles pidada ühte sellega seotud suurimatest hirmudest – mida arvavad minu sõbrad ja tuttavad, kui ma kogu aeg ettevõtte postitusi jagan. Autentselt ja usaldusväärselt mõjuvad vaid need jagamised, mis on kooskõlas töötaja enda huvide, väärtuste, huvide ja missiooniga. Ainult siis, kui usaldad oma inimesi ja investeerid nende isiklike brändide loomisesse, on nad valmis Sinu ettevõtte lugu, väärtuspakkumist ja sõnumeid jagama. See peab olema kindlasti mõlemapoolne kasu, mis lõpuks ka Sinu jaoks käivet ja kasumit kasvatab, nähtavust suurendab ja uusi kliente toob.

Kokkuvõtteks võib öelda, et töötajate häälel on väga palju kaalu ja tööandja bränd on seda tugevam, mida rohkem on ettevõttes motiveeritud ja teadlikke kõneisikuid ja brändisaadikuid. Ettevõtted ja nende juhid, kes on mõistnud persoonibrändingu tähtsust tänapäeva muutuvas ärimaailmas ja selle ka strateegiliselt kasutusele võtnud, on kordades edukamad kui nende konkurendid. On aeg muutustega kaasa minna või rongist maha jääda!